mvo

Begin 2014 zijn wij het traject ingegaan om Maatschappelijk Verantwoord te gaan ondernemen. Al langere tijd houden wij ons uiteraard bezig met het milieuvriendelijke aspect, maar om er nog meer bij stil te staan hebben wij MVO meegenomen in ons Kwaliteitsmanagement Systeem.

Hieronder enkele genomen maatregelen:

Waterwinsysteem

In Nederland valt jaarlijks gemiddeld ruim 750 mm regenwater. Een gedeelte van dit regenwater wordt afgevoerd via het grondwater, oppervlaktewater en de riolering. Een ander gedeelte hiervan verdampt direct weer. De kwaliteit van het regenwater in Nederland is zodanig dat het gebruikt kan worden voor bepaalde toepassingen. Hierover hebben wij nagedacht. Waarom zouden we duur leidingwater gebruiken om bijvoorbeeld een toilet te ontstoppen?!

Wij hebben ervoor gekozen om het regenwater op te vangen. Via de hemelwaterafvoer wordt het regenwater van het dak afgevoerd naar 2 grote opslagvaten.

Deze vaten zijn voorzien van een koppeling welke op onze servicewagens aangesloten kunnen worden.

Een mooie duurzame oplossing!

Aanschaf Milieuvriendelijke Mercedes Sprinter!

10 maart 2015

Rimato heeft vandaag de nieuwe Mercedes Sprinter "service bus" in ontvangst mogen nemen. Deze bus is van alle opties en materieel voorzien om onze klanten op rioolgebied optimaal te kunnen bedienen. Ook op veiligheidsgebied is met diverse zaken rekening gehouden. Zo is deze bus o.a. uitgevoerd met led-signalering aan de voor- en achterzijde en parkeersensoren. Daarnaast hebben wij rekening gehouden met het MVO 

De nieuwe Mercedes Sprinter is voorzien van een Euro 6 motor. Deze voldoet aan de nieuwste, strengere milieueisen. De aanschaf van de Euro 6 past in ons beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen om duurzaam te werken aan CO2-uitstootbeperking.

Golf GTE Plug-in Hybride personenauto

Om de CO2 uitstoot terug te dringen is onze grootste uitdaging het verminderen van het brandstofverbruik. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze vrachtwagens, maar ook voor onze lease auto’s. Alle mogelijkheden om de reductiedoelstelling van 5% te kunnen behalen worden bekeken. Er zijn verschillend pilots gestart, zo rijdt er inmiddels een Euro 6 Sprinter en hebben wij voor het vervangen van één van onze leaseauto’s gekozen voor een Golf GTE Plug-in Hybride personenauto. De CO2-waarden van deze GTI-achtige hatchback zijn bijzonder laag namelijk: 35 g/km.

Recyclen papier

Een goed voorbeeld van een vorm van duurzaamheid waar iedereen gemakkelijk zijn steentje aan kan bijdragen, dus ook Rimato, is het scheiden van afval. Oud papier bijvoorbeeld. Maar liefst 86 procent van het gebruikte papier en karton wordt gerecycled. Dit heeft onder andere als voordeel dat het energie- en waterverbruik wordt gereduceerd.

Deze vorm van recycling heeft nog meer voordelen:

  • Het vermindert de afvalberg aanzienlijk
  • Er is een duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Er worden minder nieuwe grondstoffen gebruikt
  • Het verlaagt de CO2-uitstoot
  • Het vergroot de betrokkenheid van de samenleving bij verduurzaming

Scheiden van afval

Al jaren wordt aandacht besteed aan het gescheiden inleveren van afval. Materialen als ijzer, toners, papier en karton worden hier gescheiden en opgehaald door erkende verwerkers. 

Daarnaast wordt blik en plastic gedeponeerd in onze restafvalcontainer en automatisch gescheiden/recycled bij onze leverancier.

GSM toestellen worden door onze leverancier weer ingenomen waarvan onderdelen worden hergebruikt om klanten uit de brand te helpen.  

Toestellen die echt uit de tijd zijn en waarvan de onderdelen niet meer kunnen worden hergebruikt gaan naar Ecowave.

Verminderen energieverbruik

De energiezuinige verlichting in de loodsen is alleen aan als er activiteiten plaatsvinden; de verlichting gaat automatisch uit zodra er geen activiteit meer in de betreffende ruimte is. 

TL verlichting dat vervangen dient te worden wordt vervangen door LED verlichting. 

Verminderen grondstoffenverbruik

Kantoorbenodigdheden: Het printen van documenten wordt ontmoedigd en het dubbelzijdig printen wordt aangemoedigd. Voor briefpapier, stickers en enveloppen wordt papier gebruikt met FSC-keurmerk. Steeds meer documenten worden digitaal opgeslagen en dus niet meer geprint. 

People algemeen

Rimato biedt medewerkers de ruimte om zich te ontplooien en te groeien in hun functie. Opleidingen worden aangeboden. Daarnaast kunnen medewerkers ongenoegen kenbaar maken middels het interne meldingsformulier, welke in het werkoverleg worden besproken en behandeld. Discriminatie op wat voor grond dan ook wordt bestreden.

Aanschaf 2-assige kipper met elektro/hydraulische bediening ter ontlasting van onze medewerkers. Zand e.d. hoeft op deze manier niet meer uit de aanhanger geschept te worden.

Profit algemeen

De betrokkenheid van Rimato blijkt uit de diverse sponsoractiviteiten ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties. 

Overige MVO punten:

  • Inkoop en verkoopfacturen worden zoveel mogelijk digitaal verzonden/ontvangen;
  • Inzet van scooters bij vervoer van 1 persoon;
  • Inzet van kleine, zuinige en dus milieuvriendelijkere bedrijfswagens, totaal beschikt Rimato over vier Citroën C1's.