Calamiteiten

Bij het oplossen van calamiteiten zijn een aantal zaken van groot belang. Vaak komt de calamiteit zeer ongelegen en moet adequaat en snel opgelost worden. Rimato en vooral haar monteurs onderkennen dit en zorgen er dus ook voor dat de klant goed geholpen wordt. Iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is maar niet altijd gebeurt !

Rimato is gewend om 24/7 beschikbaar te zijn om hun klanten optimale service te bieden.

 Een industriële calamiteit kan zijn:

  • Storingen in het productieproces
  • Onverwachte productiestops waarbij op het laatste moment ruimte is voor de industriele reiniging
  • Uitvoeren van werkzaamheden met onafhankelijke ademlucht.

Voor calamiteiten zijn wij 24-uur per dag bereikbaar en inzetbaar (tel.: 0528-270269)