Duurzaamheid

CO2-PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont Rimato bv aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis.

Rimato is één van de actieve deelnemers in het Keteninitiatief "Samen reduceren van brandstofverbruik'. Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het brandstofverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder. 

Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, voor meer informatie zie onderstaande documenten.


Wilt u meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klik dan hier.

2021

2020