Drogestoffenzuiger

Optimaal uitgerust voor de veelzijdige inzet van professionele Industriële reiniging. Deze machine is bestemd voor het opzuigen van bijvoorbeeld droog vuil, zand, grind, poeder, meel, straalgrit en andere stoffen.

  • Lost het opgezogen materiaal in Big-bags of in open containers;
  • Zuigt bij een daarvoor geschikt materieel over een horizontale afstand van 100 meter;
  • Zuigcapaciteit circa 12-15 ton/uur;
  • Luchtverplaatsing 2100 m3/uur.