Onafhankelijke ademlucht

Op werkplekken waar gevaarlijke gassen of dampen aanwezig zijn dient er gewerkt te worden met onafhankelijke ademlucht. Rimato heeft de beschikking over een aantal speciaal opgeleide medewerkers die deze werkzaamheden met de juiste apparatuur en meetmiddelen veilig voor u uit kunnen voeren.