Gemeente Amsterdam draagt werkzaamheden op aan Rimato

Het stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van een aanbesteding een order gegund aan Rimato voor het reinigen van ca 140 bruggen. De werkzaamheden worden verdeeld over 2 jaar en op 6 oktober a.s. zal worden begonnen met de reiniging van de 1e bruggen. 

Rimato is uiteraard zeer content dat het vertrouwen in hun gesteld wordt en dat er nu dus een mogelijkheid is om de ruime ervaring (20 jaar in deze discipline) ook te gebruiken in de hoofdstad van Nederland.

Binnenkort zullen wij enkele foto’s plaatsen van het werk in uitvoering.