Periodiek onderhoud gevelreiniging

Rimato heeft onlangs weer een deel van de gevels gereinigd van één van de vaste opdrachtgevers. Middels een meerjarencontract houdt Rimato in de gaten welke gevels vervuild zijn en reinigt die vervolgens.