Keteninitiatief CO2 reductie


Eind 2021 tijdens een geplande bijeenkomst tussen de bedrijven MCS bv en Rimato bv is er een plan tot stand gekomen voor het reduceren van Co2.

Meerdere ideeën en plannen zijn aangedragen, waarna uiteindelijk voor het efficiënts en realistische plan gekozen is. Begin 2022 zal dit plan als pilot opgestart gaan worden.

Het keteninitiatief van Rimato bv en MCS bv (Milieu Cleaning Services) is als volgt. 

De bedrijven delen een gezamenlijke industriële opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft meerdere locaties in Drenthe en Groningen. Onderling zullen Rimato bv en MCS bv waar mogelijk de werkzaamheden aan elkaar uitbesteden, maatgevend hierin is dat er gekeken wordt naar de kleinste afstand tot de werklocatie. Op deze manier worden de gereden kilometers geminimaliseerd en zal er uiteindelijk een CO2 reductie behaald worden.

In de volgende bijeenkomst wordt de CO2 uitstoot over het laatste half jaar 2021 vergeleken met het eerste half jaar van 2022. Dan wordt er gekeken naar de hoeveelheid behaalde CO2-reductie en of er meer mogelijkheden zijn met betrekking tot het reduceren van CO2.