Nieuwe kolkenzuiger, ready to take off!

Met professionele apparatuur kan Rimato Reiniging snel en eenvoudig kolken zuigen. Zowel straatkolken, zandvangers en rioolputten voor riool- en hemelwaterafvoer als vetputten in horeca of voedingsmiddelenindustrie.​


Mail of bel ons voor meer informatie een prijsopgave of voor het inplannen van werkzaamheden.