Nieuwe orders Provincies

De provincie Groningen heeft na een zorgvuldige nieuwe aanbesteding besloten de order weer te gunnen aan Rimato. Het is dus eigenlijk de verlenging van de werkzaamheden die de afgelopen 3 jaar reeds naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd. Rimato had goed gescoord op de duurzaamheidsambitie. Daarnaast was het een eis om in het bezit te zijn van het CO2 prestatieladder niveau 5 certificaat. De werkzaamheden betreffen o.a. het ledigen van kolken, onderhoud aan gemalen, inspecteren van duikers, reinigen van bruggen en overige kunstwerken.

Tevens is Rimato er ook in geslaagd de order binnen te halen voor het vuilbestek van de Provincie Drenthe in het rayon Schoonebeek. Vanaf half April zijn de werkzaamheden gestart waaronder het verwijderen van zwerfvuil, ledigen vuilnisbakken, reinigen verkeersborden, reflectorpaaltjes, schampkanten en het ledigen van straatkolken.

Beide orders zijn bij onverminderd goed functioneren afgegeven voor meerdere jaren hetgeen voor alle partijen wenselijk is.