assets/uploads/rimato_nl/Provincie Groningen kolken combi.jpg

Order Provincie Groningen

De Provincie Groningen heeft besloten de order te gunnen voor diverse reinigingswerkzaamheden aan Rimato.


Rimato is als beste en meest gunstigste aanbieder aangewezen voor de aanbesteding "onderhoud riolering, straatkolken, kunstwerken etc. op de provinciale wegen". 


Het contract is afgesloten voor een periode van 2 jaar met een optie voor nog 2 jaren. Dit geeft stabiliteit voor beide partijen.

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan.

Rimato werkt met deze opdrachtgever erbij voor diverse Gemeenten en Provincies in Noord Nederland.