Productiestop uitgevoerd in samenwerking met MCS

Samenwerking Rimato en MCS Cleaning.

Afgelopen week tijdens een geplande productiestop in de papier industrie is de hulp ingeroepen van MCS Cleaning (zusterorganisatie) voor het zwaarder industriële werk.

Een pompgemaal van 5m3, welke vervuild was met lijm is leeggezogen. Doordat deze zwaar vervuild was, was extra kracht nodig om de put leeg te krijgen.