Reinigen geveldelen en silo's

Bij één van de vaste opdrachtgevers in Overijssel waar Rimato al jarenlang industriële reinigingswerkzaamheden uit mag voeren zijn nu geveldelen en silo's uitwendig gereinigd. 
Hierdoor heeft het bedrijf de gewenste upgrading gekregen. 

De foto's en het filmpje zeggen voldoende. 

Filmpje van de reiniging.