Reinigen van sluiscomplexen

Voor één van de provincies in Noord Nederland worden al jaren reinigingswerkzaamheden uitgevoerd waaronder de reiniging van sluiscomplexen. Hierbij wordt alg aanslag en atmosferische vervuiling verwijderd voor behoud metselwerk en een visueel acceptabel geheel. 
Uiteraard worden deze werkzaamheden ingepland voorafgaand aan het vaarseizoen om de overlast voor de scheepsvaart te minimaliseren.