Reinigingswerkzaamheden Dokkumer Nieuwe Zijlen

Geschiedenis Dokkumer Nieuwe Zijlen:

In 1723 besloten Gedeputeerde Staten van Friesland dat het Dokkumergrootdiep vanwege het overstromingsgevaar moest worden afgesloten. Twee gedeputeerden werden als commissarissen belast met de overdijking van het Dokkumerdiep en met de aanleg der Dokkumer Nieuwe Zijlen. Nadat het werk in 1729 voltooid was werd een gedenkteken opgericht "ter euwiger gedagtenis", zoals de tekst van het gedenkteken luidt,"van de overdijking van t Dokkumerdiep". Tevens wordt vermeld, dat zesduizend roeden dijk Oostergo "vermindert van wateroverlast". De daadwerkelijke afsluiting van het diep geschiedde in tegenwoordigheid van beide commissarissen. Ook hun wapens kregen een plek op het gedenkteken. In 1834 en 1900 vonden er restauraties plaats. Na het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 werd 150 meter ten zuiden van de sluis de Willem Lorésluis (schutsluis) aangelegd.

Tegenwoordig wordt deze sluis door Wetterskip Fryslan beheerd en is er geen scheepvaart meer door de sluis, maar dient als “spuisluis” om de waterhuishouding op het juiste pijl te houden.

Enkele jaren geleden is de sluis gereinigd en deels opnieuw gevoegd.

Maar de atmosferische vervuiling is na een aantal jaren alweer dusdanig waardoor wij onlangs de opdracht hebben ontvangen om de gehele sluis te reinigen.

 

De werkzaamheden worden grotendeels vanaf een werkponton uitgevoerd met de zgn. kokend heet water reinigingstechniek waardoor er niet met hoge druk of chemische middelen gereinigd hoeft te worden.. 

Daardoor is deze methode ook milieuvriendelijker. 

Van de voorbijgangers horen wij opmerkingen dat het zo weer beter oogt!

Dat zijn woorden die onze medewerkers dan ook graag horen!