Rimato ontvangt order van Provincie Fryslân

Ook dit jaar heeft Rimato wederom de order ontvangen van de Provincie Fryslân om voorafgaand aan de opening van het vaarseizoen de sluizen in de vaarroute te reinigen.
 
Hiermee wordt voorkomen dat de pleziervaart bij het aanmeren vervuiling aan hun boot krijgt en het oogt natuurlijk ook beter!