Verkeersborden reinigen

Reiniging van verkeersborden en ANWB wegwijzers geschiedt handmatig, door middel van hogedruk reiniging of met het osmose apparaat conform de milieuvereiste norm.

Het osmosewater kan 100% vuil opnemen, waardoor er geen milieu verontreinigende cq. belastende schoonmaakmiddelen nodig zijn en resulteert dit dus in een milieu vriendelijke manier van reinigen.

Regelmatig reinigen van borden is essentieel om de helderheid en leesbaarheid van een bord optimaal te houden. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van locatie, bordcategorie, verkeersintensiteit, weersomstandigheden en ouderdom. Eén keer per jaar reinigen is daarbij de absolute ondergrens. Optimaal worden verkeersborden drie keer per jaar gereinigd; één keer in het najaar, één keer in het begin van de winter en één keer aan het einde van de winter. Op deze wijze behouden de borden gedurende lange tijd hun functie. Tevens betekent goed onderhoud in veel gevallen een verlenging van de levensduur. Daarmee is onderhoud een investering die zich snel terugverdient.

Onze medewerkers zijn gediplomeerd conform VCA, Veilig werken aan wegen en voorzien van een bus met actieraamwerk. Dit om de veiligheid van elke weggebruiker te waarborgen.