Vetafscheiders en (slib) putten

Bij veel bedrijven zoals horecagelegenheden zijn reeds vetafscheiders geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de afvoer van het afvalwater geschiedt volgens wettelijke normen.

Rimato kan tegen zeer scherpe tarieven periodiek vet/slib inzamelen en afvoeren naar erkende verwerkingsinstallaties.

Afhankelijk van gebruik en vervuiling wordt er een contract afgesloten om éénmalig of meerdere keren per jaar de werkzaamheden uit te voeren. 

Naast het ledigen, inspecteren onze monteurs de afscheider op visuele gebreken en wordt indien gewenst de toevoerleiding gereinigd, wat de kans op verstoppingen verkleind.

Vraagt u zich af waarom u de vetafscheider periodiek zou moeten laten ledigen, bedenk dan het volgende:

  • Het is vaak wetterlijk verplicht.
  • Het voorkomt problemen met de afvoer.
  • Na elke reiniging ontvangt u een rapportage die u op de hoogte stelt van de staat van onderhoud.

Informeer naar onze contracten voor bedrijven met een vetafscheider (horeca, bakkerijen en aanverwante bedrijven). Wij kunnen periodiek de vetafscheider leegzuigen en controleren daarnaast de afscheider op goede werking en conditie. Van de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt u een bewijs dat u bij een eventuele milieucontrole kunt overleggen.