Oplossen calamiteiten

Bij het oplossen van rioleringscalamiteiten zijn een aantal zaken van groot belang. Vaak komt de calamiteit zeer ongelegen en moet adequaat en snel opgelost worden. Rimato en vooral haar monteurs onderkennen dit en zorgen er dus ook voor dat de klant goed geholpen wordt. Iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is maar niet altijd gebeurt!

Met veel relaties worden vaste afspraken gemaakt en veelal zelfs voor een periode van meerdere jaren. Hiermee creëer je voor beide partijen continuiteit met alle voordelen van dien.

Een rioolcalamiteit kan zijn:

  • een verstopping van het toilet of urinoir 
  • een verstopping van een hemelwaterafvoer
  • een storing in een rioolgemaal, zowel technisch als mechanisch
  • een verstopping in een regenwater- of vuilwaterriool
  • etc.

Soms heeft een calamiteit geen hoge prioriteit maar veelal is dat wel het geval. Rimato zal in dat geval plannen dat de klant zo spoedig mogelijk geholpen wordt.

Wij werken niet voor particulieren.