Schampkanten reinigen

Een van de onderdelen uit een bestek is het reinigen van schampkanten.

Dit wordt door Rimato uitgevoerd d.m.v. reinigen onder hoge druk (vaak veel zand onder de vangrails) en vervolgens met een veegwagen de verontreiniging opvegen/opzuigen.

Uiteraard met inzet van de benodigde verkeersmaatregelen.